Wyniki

Lista laureatów nagród głównych:
 
I miejsce – Monika Kokoszka
II Miejsce – Michał Jaworski
III Miejsce – Anna Jurak
 
Dodatkowo każda z osób, która nadesłała film, otrzyma zestaw promocyjny RPO WL.
Ze wszystkimi laureatami kontaktujemy się sukcesywnie - mailowo i telefonicznie.
 
Listę osób głosujących, którym przyznano zestawy promocyjne RPO WL opublikujemy po potwierdzeniu przez wszystkich informacji o odbiorze nagrody (najpóźniej do 13 grudnia 2013).