Nagrody

Zwycięzców konkursu (laureatów miejsc I, II i III) wyłonią w głosowaniu internauci.

Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe: vouchery dla dwóch osób na usługi hotelowogastronomiczne w Hotelu Kazimierski Zdrój w Janowcu k. Kazimierza Dolnego.

- za I miejsce – voucher o wartości 3 tys. zł
- za II miejsce – voucher o wartości 2 tys. zł
- za III miejsce – voucher o wartości 1 tys. zł.

Każdy z voucherów będzie do wykorzystania w pierwszej połowie 2014 r.

Ponadto kolejnych pięćdziesięciu autorów filmów otrzyma zestawy gadżetów RPO WL o wartości ok. 500 zł.

Zestawy gadżetów (10 sztuk) rozlosowane zostaną także wśród internautów oddających głosy na poszczególne filmy konkursowe.