O konkursie

Konkurs internetowy „Pokaż jak korzystasz z RPO WL” skierowany jest do wszystkich zainteresowanych mieszkańców województwa lubelskiego. Uczestnicy konkursu nagrywają i przesyłają krótkie filmy prezentujące efekty projektów (inwestycji) zrealizowanych przy wsparciu środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013 (I i II Oś Priorytetowa). Konkursowe filmy muszą być nakręcone w miejscu realizacji tych projektów (inwestycji). Każdy uczestnik może nadesłać na konkurs maksymalnie 3 filmy, trwające maksymalnie 3 minuty - Regulamin Konkursu. Prace można przesyłać do 9 listopada br. Najciekawsze filmy wyłonią internauci drogą głosowania.

excelLista beneficjentów- przedsiębiorców, którzy zrealizowali inwestycje współfinansowane z RPO WL 2007-2013.

Celem konkursu jest promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013, a w szczególności efektów jego wdrażania poprzez ukazanie jak zmieniło się województwo lubelskie dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Chodzi także o zaprezentowanie efektów realizacji konkretnych projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi Priorytetowej RPO WL 2007-2013. Konkurs ma dodatkowo na celu zachęcenie mieszkańców województwa lubelskiego do zainteresowania się tematyką UE i projektami, które uzyskały dofinasowanie z RPO WL 2007-2013.

Udział w konkursie jest bezpłatny.